Анкета

Как оценявате нашето обслужване ?
Total of answers: 252

player

Search

social

Хирургия

ХИРУРГИЯ, ако перифразираме Сталин - "няма зъб - няма проблем". Това е лесното решение, но абсолютно недопустимо за нашата практика. Екстракция (вадене) на зъб се предприема само в случаите, когато всички други възможности за лечение са изчерпани или е застрашено общото състояние на организма.


Всеки един зъб има своето значение и роля за здравето на пациента. Зъб не се "вади, защото е мъдрец или няма полза от него". Естествено има и случаи, когато единственото възможно лечение е хирургичното. Редица заболявания протичат безсимптомно или със слабо изразена симптоматика, която не се приема сериозно от пациента и при тяхното случайно откриване или задълбочаване консервативна терапия е неприложима. Такива биха могли да бъдат кистите с различен произход, хроничните грануломи, фистулите и други, които не причиняват особен дискомфорт на пациента, но всъщност са сериозни заболявания.


В клиниката се извършват редица манипулации, предмет на оралната хирургия:
изваждане на ретиниран зъб
отстраняване на кисти
хирургическа подготовка за ортодонтско лечение
хирургическа подготовка за протетично лечение
затваряне на комуникация с максиларния синус
повдигане на пода на максиларния синус - sinuslift
циркумцизия

Все пак една от основните цели на хирургичното лечение е да се запази зъба възможно най-дълго време, защото въпреки всички модерни технологии и опит, с които разполагаме ние никога не бихме могли да създадем нещо, което поне да се доближава до съвършенството на природата.